Dziękujemy za uczestnictwo w IV Konferencji ZRE Katowice
3-5 kwietnia 2017 - Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane

Szanowni Państwo, 

Poniżej przestawiamy streszczenie debat, które odbędą się w ramach IV Konferencji ZRE Katowice:

 

Debata nr 1 

p.t. „Odbudowa mocy wytwórczych w Polsce”

W ostatnich latach zauważa się w systemie energetycznym w Polsce rosnącą  konieczność pracy regulacyjnej bloków, zakresu i szybkości zmian obciążenia, czasu rozruchu. Stale rośnie udział źródeł odnawialnych energii jak np. niestabilne elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Wiemy, że powodują one w systemie elektroenergetycznym sytuację, w której występują coraz głębsze i coraz częstsze wahania mocy trudne do przewidzenia. Dlatego tak ważna jest elastyczność pracy bloków, czyli bezpieczna praca w stanach nieustalonych. To właśnie ona spowodowała pojawienie się problemów takich jak:  praca przerywana bloków, szybkie rozruchy, rosnący zakres zmian obciążenia, praca wyspowa, zdolność odbudowy po blackoucie. Nierównomierne rozmieszczenie mocy zainstalowanych w kraju oprócz problemów natury eksploatacyjnej, stwarza określone trudności w zakresie bilansowania mocy. Należy zastanowić się, jaka tak naprawdę  jest obecnie kondycja polskich elektrowni.

 Co nas czeka w perspektywie najbliższych lat i później?

Obecnie budowane jest w Polsce kilka nowych bloków energetycznych - Kozienice, Płock, Opole, Jaworzno, Turów. Może uruchomiona będzie Stalowa Wola i rozpoczęta budowa w Żeraniu i Ostrołęce. Może ruszy budowa elektrowni „Północ”, a może budowa  bloku w Puławach. Ale czy to wystarczy? 

 Czym zapełnimy narastający deficyt energii?

Budowa nowych bloków w dłuższej perspektywie jest konieczna. Jest bezdyskusyjne że nie można wiecznie eksploatować bloków projektowanych w starych technologiach, ale co z okresem przejściowym jak zapełnić „dziurę” może i kilkunastu ( a może więcej) lat do czasu całkowitej wymiany wszystkich urządzeń na nowe.

Wydaje, że bez modernizacji istniejącego parku maszynowego się nie obędzie. Nie podlega wątpliwości, że blokami, które trzeba nadal utrzymywać w dobrej kondycji, są bloki serii 200 MW.

 Co więc trzeba zrobić, aby mogły bezpiecznie pracować z zachowaniem zaakceptowanych przepisów prawa i czy jest to w ogóle możliwe?

Budowa nowych, różnorodnych, niskoemisyjnych źródeł energii jest koniecznością, ale w okresie przejściowym, w sposób przemyślany, nie można zapomnieć o dotychczas używanych urządzeniach.

 

Moderator: 

Bogusław Piekarski, Doradztwo Strategiczne i Operacyjne

 

Eksperci:

1. Grupa EDF, Ec. Zielona Góra S.A. – Marian Babiuch – Prezes Zarządu

2. EDF Rybnik – Jerzy Chachuła – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

3. Tauron Wytwarzanie – Jacek Janas – Prezes Zarządu

4. PGE GiEK Oddział El. Bełchatów - Edward Midera – Główny Inżynier ds. Zarządzania Majątkiem

5. Enea Wytwarzanie – Grzegorz Kotte - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

6. PKN Orlen – Krzysztof Witkowski – Dyrektor Rozwoju i Zarządzania Majątkiem Energetycznym

 

 

 

 

Debata nr 2 

p.t. „Optymalne strategie remontowe w energetyce”

 Zmieniający się system elektroenergetyczny w Polce stawia nowe wyzwania dla pracy bloków energetycznych. Priorytetem staje się praca regulacyjna oraz wynikający z tego zakres i szybkość zmian obciążenia, czas rozruchu, czyli szeroko rozumiana elastyczność pracy urządzeń. Nowe bloki, których budowa jest obecnie realizowana, są zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania dotyczące ich elastycznej pracy. Jednakże należy wspomnieć o wciąż pracujących blokach, które do tej pory stanowiły podstawę mocy wytwórczych w Polsce, a które to nie są przygotowane technicznie do pracy regulacyjnej. Ważne jest, aby zastanowić się nad strategią remontową pracujących już wiele lat bloków.

Postawmy sobie pytania:

 Czy nasze grupy energetyczne mają wypracowane strategie remontowe a w zasadzie serwisowe?

 Czy i w jaki sposób zdefiniujemy pojęcie serwis? Czy na serwis składają się: utrzymanie ruchu, remonty awaryjne, remonty planowe, kompleksowa diagnostyka, gospodarka częściami zamiennymi?

Jak można wykorzystać własny potencjał intelektualny i wykonawczy? Jak wykorzystać potencjał zewnętrznego wykonawcy?

Czy jest szansa połączenia wiedzy posiadanej przez użytkowników z wiedzą i doświadczeniem firm obsługujących energetykę, takich jak ZRE Katowice?

Jak osiągnąć optymalnie cel – „maksimum dyspozycyjności przy minimum ceny” i czy jedyne kryterium jakie występuje w przetargach – minimalna cena, spełnia ten warunek?

Modne ostatnio hasło o wykorzystaniu własnego potencjału wytwórczego - czy jest ono do zrealizowania w tym zakresie?

 

Moderatorzy: 

Krzysztof Słota, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny ZRE Katowice S.A.

Paweł Zaorski, Dyrektor Zakładu Centrum ZRE Katowice S.A.

 

Eksperci:

1. CEZ Chorzów – Rene Fijak – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny

2. EDF Polska S.A. – Janusz Nowak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

3. PGNiG Termika – Katarzyna Prokop – Kierownik Wydziału Strategii Technicznej Analiz i Planowania w Departamencie Zarządzania Majątkiem

4. EDF Polska S.A. – Agnieszka Rachwał – Zastępca Dyrektora Zarządzania Kontraktami i Budżetami

5. Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział El. Jaworzno III – Kazimierz Szynol – Dyrektor

6. PGNiG Termika – Tomasz Wilczak – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych 

 

 

 

Debata nr 3

p.t. „Nauka Polska kompasem przemian w energetyce”

Pełna integracja sektora przemysłowego z ośrodkami naukowymi w Polsce jest długo wyczekiwanym krokiem milowym we współpracy między tymi światami.

ZRE Katowice SA jako przedstawiciel przemysłu, specjalizujący się w remontach, modernizacjach i nowych inwestycjach w energetyce, od lat rozwija współpracę z nauką, od programów praktyk i staży dla studentów, poprzez realizacje projektów „B+R”, wspólne opracowania techniczne i wdrażanie technologii, po zamawianie ekspertyz i opinii.

Sytuacja w sektorze wymusza konieczność jeszcze większego zacieśnienia współpracy, która odbywa się z obopólną korzyścią, o czym świadczą sygnały wysyłane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zachęcające do takich działań. To dobry moment i okazja, aby sięgnąć po zaniechane rozwiązania opracowane przed laty. To optymalny czas na „odkurzenie” archiwów instytutów i zakładów naukowych, w zaciszu których, wypracowano interesujące rozwiązania i technologie, które (z różnych powodów) nie doczekały się realizacji czy zainteresowania ze strony przemysłu, rozwiązania, które swoją genialnością dorównują, a nawet przewyższają rozwiązania kolegów z zagranicy. Jednak przede wszystkim, jest to doskonały moment do zwarcia sił, zawiązania synergii, której efektem będą nowe konstrukcje, nowe technologie, nowe materiały.

Przemysł energetyczny jak dotąd nigdy nie sygnalizował takiego zapotrzebowania na nowości, uwzględniając w swych wyborach umiejętne zarządzanie ryzykiem związanym z podejmowaniem tematów opracowanych tylko w teorii.

Czas na zastanowienie się: co teraz z naszą energetyką, już minął. Wszystkie „ostatnie dzwonki” wybrzmiały. Jeśli chcemy zdążyć z dostosowaniem do nowych wymogów, już musimy wchodzić w etap działania. Działajmy, nie porzucając jednak poszukiwań rozwiązań możliwych do przemysłowego wdrożenia za 10-15 lat. 

W ramach jednej z trzech debat IV Konferencji ZRE Katowice S.A., w temacie której, zawarta jest teza „Nauka Polska kompasem przemian w energetyce” nie poddajemy wątpliwości - że jest inaczej, nie poddajemy wątpliwości - że brakuje nam pomysłów i innowacyjnych rozwiązań. Tą debatą chcemy zachęcić naukowców do wspólnego działania, tworząc atrakcyjną ofertę dla energetyki. Tą debatą chcemy zachęcić słuchaczy do poszerzenia i kontynuowania dotychczasowej współpracy.

W debacie wezmą udział przedstawiciele ośrodków naukowych od wschodu do zachodu i od północy do południa Polski. Reprezentanci poszczególnych ośrodków naukowych przedstawią swój punkt widzenia na stan polskiej energetyki. Czy znajdziemy potwierdzenie, że polska energetyka konwencjonalna ma przed sobą jeszcze daleką perspektywę? Zaproszeni eksperci, profesorowie, w których mocno osadzona jest dusza inżyniera,  przedstawią diagnozę aktualnego stanu energetyki (gdzie jesteśmy). Czy podejmą próbę wytyczenia  azymutu  prawdopodobnych działań na najbliższe 30 lat (w którym kierunku podążać)? Czy Polityka Energetyczna Polski jest bardziej polityką czy programem działań? Czy obawy o bezpieczeństwo energetyczne są zasadne? Jesteśmy u schyłku czy w renesansie energetyki konwencjonalnej? W energetyce przyszłości wykorzystamy bezkresne możliwości fizyki i informatyki czy będziemy tkwić w wytworze natarczywego fantazmatu?

Zapowiedź zacnego grona ekspertów, z których każdy specjalizuje się w konkretnej technice mającej zastosowanie w energetyce, będzie okazją do konfrontacji w takich zagadnieniach jak:    

-       Potencjał modernizacyjny turbiny parowej wraz z instalacjami okołoturbinowymi bloków klasy 200MW.

-       Technika kotłowa, parametry pracy, co przed a co za kominem? Wymagania i zagrożenia.

-       Potencjał drzemiący w urządzeniach potrzeb własnych bloku energetycznego.

-       Poligenercja, trigeneracja z chłodem, potencjał i główne bariery rozwoju.

-       Czas na gromadzenie nadwyżek? Co z magazynami energii?

-       Energetyka przemysłowa. Mikro i mała generacja dla systemu rozproszonego.

Nie spodziewamy się, aby tytułowy „kompas”, którego wskazówka jest wychylona zawsze w jednym kierunku - nauki i prawie niezmiennych praw fizyki, wytyczył jedyną słuszną drogę. Mamy tylko nadzieję, że w toku rozmów znajdziemy potwierdzenie, że ścieżka, na której już jesteśmy, jest właściwa. 

 

 

Moderatorzy: 

Krzysztof Dembiński, Główny Technolog Procesu ZRE Katowice S.A.

Marcin Kost, Dyrektor Biura Realizacji Projektów ZRE Katowice S.A.

 

Eksperci: 

1. Politechnika Łódzka – prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk

2. Politechnika Białostocka – prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz

3. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku– prof. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz

4. Politechnika Wrocławska – prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek

5. Politechnika Krakowska – prof. dr hab. inż. Jan Taler

6. Instytut Techniki Cieplnej AGH Kraków– prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

 

 

 

 

Wystąpienia Sponsorów IV Konferencji ZRE Katowice:

 

Wojciech Majka, Ecol Sp. z o.o.

 

Temat: „Jak serwisować maszyny i urządzenia energetyczne, aby minimalizować zakresy i koszty utrzymania ruchu – 25 lat doświadczeń Ecol Sp. z o.o."

 

 ***

Marcin Biegas, Hexar Sp. z o.o.

 

Temat: „Uszczelnienia podatne typu honeycomb – nowe rozwiązania"

Temat uszczelnień typu honeycomb nie jest nowy, nie mniej firma HEXAR wprowadziła nową jakość tego typu uszczelnień. Sposób projektowania oraz zabudowy uszczelnień także uległ zmianie. Dziś spotykamy się z sytuacją kiedy następują kolejne wymiany uszczelnień, a to znacznie trudniejsze zagadnienie niż ich zabudowa wg dotychczasowego sposobu. Uczyniliśmy uszczelnienia honeycomb dopracowanymi,  łatwymi w zabudowie i wymianie oraz bezpiecznymi w eksploatacji. Z przyjemnością przybliżymy Państwu ten temat.

 

 ***

Radosław Sieczkowski, Spetech Sp. z o.o.

 

Temat: "Wpływ jakości grafitu na niezawodność uszczelnień wysokotemperaturowych"

Energetyka cieplna i zawodowa zużywają duże ilości uszczelnień służących do uszczelniania pary wodnej o wysokiej temperaturze. Aktualnie stosowane bezazbestowe materiały miękkie do zastosowań wysokotemperaturowych to przede wszystkim grafit ekspandowany, który charakteryzuje się znacznym rozrzutem jakościowym.

Jakość grafitu to przede wszystkim zawartość popiołów, w których znajdują się m.in. zanieczyszczenia siarką oraz chlorkami mającymi wpływ na korozję stalowych powierzchni przylgowych. Zaleca się, aby zawartość siarki w graficie nie przekraczała 500 ppm, a chlorków 50 ppm. Innymi pierwiastkami zawartymi w graficie są te, które katalizują proces utleniania od strony dostępu powietrza (zwykle od zewnątrz uszczelki kołnierzowej). Proces ten znacznie zwiększa ryzyko awarii w temperaturach powyżej 450oC.

Jak pokazuje doświadczenie, szybkość utleniania zależy od czynników takich jak: temperatura, warunki ekspozycji; w szczególności wielkość powierzchni kontaktu z powietrzem atmosferycznym, warunkami zabudowy i postacią konstrukcyjną połączenia, łatwości penetracji w głąb grafitu, zależny od stopnia jego zagęszczenia, oraz od rodzaju  i jakości grafitu.

Warto zaznaczyć, że norma EN 14772 definiuje 3 kategorie jakościowe grafitu pod względem tempa utlenienia (test trwa 1 godzinę w 670°C) W przypadku aplikacji powyżej 450°C długotrwałą eksploatację zapewni tylko grafit o najniższym stopniu utleniania, czyli maksymalnie 4% wg EN 14772.

Na rynku występują nieliczne typy grafitu ekspandowanego, spełniające najwyższe wymagania np., Sigraflex® APX i APX2.

 ***

Zenon Gawronek, Aesseal Polska Sp. z o.o.

 

Temat: "Budowa bloków energetycznych ma parametry nadkrytyczne – ryzyko ubezpieczeniowe i underwriting”

Przedstawienie specyfiki zamiany wielkogabarytowych uszczelnień dławicowych na uszczelnienia mechaniczne (montowane przy użyciu dźwigu), zastosowane na głównych pompach cyrkulacyjnych wody chłodzącej w El. Bełchatów, na najnowszym bloku o mocy 858 MW.

 

  ***

Zbigniew Jęksa, AXA TUiR SA 

 

Temat: „Grupa AXA w Polsce i na świecie”  

 

 

ZRE Katowice 

ul. Gen. Jankego 13
40 – 615 Katowice
tel. +48 32 78 98 213
fax + 48 32 78 98 352
www.zre.com.pl
e-mail zre@zre.com.pl

Copyright © 2014 ZRE Katowice ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice